0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Primary Care Functioning Scale: Onderzoek naar het functioneren van personen met een chronische aandoening

Beste deelnemer,

Van harte bedankt voor uw deelname aan deze studie. Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer 30 à 40 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Deze vragenlijsten worden afgenomen in het kader van mijn masterproef: 'Validatie van de Primary Care Functioning Scale (PCFS) in Vlaanderen' binnen de opleiding Master of Science in de Gezondheidsbevordering aan de Universiteit van Gent. 

De PCFS is een vragenlijst die werd ontwikkeld om het functioneren van personen met een of meer chronische ziektes in kaart te brengen. Er wordt nagegaan in hoeverre de ziekte(s) een impact hebben op vijf aspecten van het funtioneren: lichamelijke en geestelijke functies, activiteiten, participatie, omgevingsfactoren en persoonlijke eigenschappen. 

Daarnaast wordt de WHODAS 2.0 afgenomen. Ook deze vragenlijst gaat het functioneren na, maar is bruikbaar bij de hele bevolking. De antwoorden van beide vragenlijsten zullen vergeleken worden om zo de validatie te onderzoeken. 

Indien u de vragenlijst per ongeluk zou afsluiten, kunt u deze via dezelfde link opnieuw openen en verdergaan waar u gestopt was. 

Ik wens u alvast veel succes!