0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Sustainable Travel Survey

Beste UGent'er,

De UGent wil met een nieuw duurzaam reisbeleid de CO2-uitstoot van vliegreizen voor dienstverplaatsingen met 1/3 reduceren tegen 2030. Eén van de vooropgestelde acties is frontrunners en mooie voorbeelden in de kijker zetten en de alternatieven kenbaar maken. Hiervoor werken we momenteel aan een platform dat zal aangeven welke steden relatief gemakkelijk bereikbaar zijn met de trein of met andere duurzame vervoersmodi, informatie zal geven over o.m. boeking, reisduur en CO2-impact en persoonlijke reisverhalen en ervaringen zal delen met de UGent community.

Wil je ons initiatief graag verrijken door je ervaringen en input m.b.t. één (of meerdere) van je duurzame werkgerelateerde reis (reizen) te delen?
Vul dan deze korte enquête in (ongeveer 5 à 10 min/reis)! Het platform wordt opengesteld bij de start van het nieuwe beleid, in september (een duurzame relanche).
De privacyverklaring van deze survey kan je raadplegen via deze link: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/leidraad/reisbeleid/privacyverklaring

Hartelijk dank!

De werkgroep duurzaam reisbeleid, i.s.m. de onderzoeksgroepen Sociale en Economische Geografie en CartoGIS.

***

Dear UGent colleague,

In the face of the new Sustainable Travel Policy, Ghent University strives to reduce the CO2 emissions from air travel for business trips by 1/3 by 2030. One of our current actions focuses on sustainable travel 'frontrunners', and aims to share their stories and experiences in order to raise awareness about sustainable travel alternatives. To this end, we are developing a platform which will feature maps illustrating which cities are relatively easy to reach by train (or other sustainable transport modes), provides information about booking, travel time and CO2 impact, and shares personal travel stories and experiences with the UGent community.

Can you help us build this platform by providing data and experiences about one (or more) of your sustainable work-related travels?
Then please fill in this short survey (5 to 10 min/trip)! 
The platform is envisioned to launch with the start of the new policy, in September (a sustainable relaunch).
You can consult the privacy statement of this survey here: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/leidraad/reisbeleid/privacyverklaring

Thank you very much!

The working group sustainable travel policy, in collaboration with the research groups Social and Economic Geography and CartoGIS.

***

 

There are 27 questions in this survey.